1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - Zadanie zakończone.

 

Projekt "Rozwój SIMPLA poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji dwukomponentowych błotników rowerowych" w ramach Działania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

 

 

 

2.4. Współpraca gospodarcza i promocja - Zadanie w trakcie realizacji.


Współpraca gospodarcza i promocja - w dniu 23.05.2016 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Współpraca gospodarcza i promocja narzędziem rozwoju przedsiębiorstwa Simpla"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

2.1.3. Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych - Zadanie w trakcie realizacji.


Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych - w dniu 20.06.2017 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Innowacyjna linia do kompletacji zaczepów do błotników rowerowych z wagowym systemem kontroli jakości elementów z tworzyw sztucznych"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

Kontakt

  SIMPLA Fabryka Akcesoriów i Części Rowerowych

Siedziba firmy / Head office :
ul. Otmuchowska 60
48-300 Nysa

Magazyn / Warehouse :
Szlak Chrobrego 6
48-300 Nysa

  Wyślij wiadomość
Znajdź dealera

 

 

© 2016 SIMPLA. All Rights Reserved (1)